Oferta

Proponujemy Państwu kompleksowe wsparcie w procesie leczenia Medyczną Marihuaną.  Nasze postępowanie opieramy na najnowszych badaniach naukowych oraz wytycznych Kanadyjskiego odpowiednika Ministerstwa Zdrowia w zakresie terapii Konopiami. Nie zmienia to jednak faktu iż każdy przypadek jest niepowtarzalny i wymaga indywidualnego podejścia.
W Gabinecie Medycyny Konopnej pacjent jest postrzegany jako człowiek  a nie jednostka chorobowa, dlatego terapia włączana jest wyłącznie po dokładnym zapoznaniu się z historią choroby oraz analizie aktualnego leczenia i stanu psychofizycznego.
         Stając się Naszym pacjentem stajesz się częścią Naszej misji! Optymalne dawkowanie leku jest indywidualne i zależne od wielu czynników, dlatego też włączanie leczenia jest procesem wymagającym zaangażowania zarówno Lekarza jak i Pacjenta.
       Medyczną Marihuanę stosuje się najczęściej u pacjentów z przewlekłym bólem, jednak zastosowanie kannabinoidów jest znacznie szersze i może być efektywną formą terapii wspomagającej w schorzeniach takich jak m.in.:

– Stwardnienie Rozsiane
– Zaburzenia snu
– Nieswoiste Zapalenia Jelit
– Nowotwory
– zespół Tourette’a
– Objawy lękowe, nerwice
– Zespół Stresu Pourazowego

W Polsce nie ma określonej listy chorób kwalifikujących do zastosowania Medycznej Marihuany, dlatego każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie!

Wizyta w Gabinecie Medycyny Konopnej nie jest jednoznaczna z włączeniem leczenia medyczną marihuaną. Decyzję o leczeniu podejmuje się wspólnie po przeanalizowaniu szans i zagrożeń w danym przypadku klinicznym, jednak ostateczną decyzję o włączeniu leczenia podejmuje lekarz.

Cennik

Wizyta

Cena: 150 zł
Czas trwania wizyty: 30 – 60 minut

Podstawowymi  kannabinoidami w zastosowaniu medycznym są na ten moment produkty bogate w CBD lub/oraz THC. Rodzaj terapii zależy od schorzeń, stanu fizyczno-psychicznego pacjenta, zażywanych leków oraz historii choroby. Wg wytycznych Kanadyjskiego oraz Izraelskiego odpowiednika Ministerstwa Zdrowia, konopie medyczne mają szereg zastosowań jednak nie są lekiem pierwszego rzutu, co oznacza iż włączenie leczenia musi być uzasadnione medycznie.

+48 783 509 103

Centrum Medyczne Spectrum Medical

ul. Łubinowa 12 lok. 9 (II p.) 52-210 Wrocław